Arbeidsbediening

Carin Brink, Streeksbestuurder van Arbeidsbediening Wes- en Suid-Kaap vertel meer:
 

Klik hieronder en lees meer:

 

Arbeidsbediening is ’n ekumeniese Artikel 21-maatskappy (IMSA) – ’n diensarm van Christelike kerke wat alle mense in die werkplek landswyd ondersteun. Ons werk alreeds in ses provinsies, naamlik Gauteng, KwaZulu-Natal, Noord-Kaap, Oos-Kaap, Vrystaat en die Wes- en Suid-Kaap.

Ons bedieningsareas is die Wes- en Suid-Kaapstreek met die fokus op:

 

Ons word ondersteun deur ’n span geestelike werkers en vrywilligers.

 

KONTAK

CARIN BRINK
Streeksbestuurder: Arbeidsbediening,
Wes- en Suid-Kaap
021 952 1531 / 083 651 9515
cbrink@kaapkerk.co.za