Dagbestuur

Getuienisaksie se Dagbestuur:

 

 
Jan Grobbelaar
Donald Gantana
JN Odendaal

Voorsitter

Jan Grobbelaar
021 873 2347
jan@wellingtonoos.co.za

Voorsitter

Donald Gantana
021 859 3456
dhgantana@lando.co.za 

PSD (Ex officio)

Kobus Odendaal
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za

JN Odendaal Vuyani Minya Carin Brink

Bestuurder:

Afrika Ekumene

Kobus Odendaal
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za

Bestuurder:

Gemeente Getuienis (Oos-Kaap)

Vuyani Minya
074 651 0268
vminya2@gmail.com

 

Bestuurder:

Arbeidsbediening

Carin Brink
021 952 1531/083 651 9515
cbrink@kaapkerk.co.za

Braam Hanekom Reggie Simpson.png Donald Gantana

Bestuurder: Publieke Getuienis

Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za

Addissionele Lid

Reggie Simpson
023 230 0063
vgkerk@obiekwa.co.za

Notulerende Skriba

Donald Gantana
021 859 3456
dhgantana@lando.co.za