Gereformeerde Familie Forum

 

augustus-2016-malawi

Verteenwoordigers van ons susterkerke tydens die bywoning van 2016 se jaarvergadering van die Gereformeerde Familie Forum in Malawi:

Vlnr: ds Godfrey Betha (VGKSA, SA), ds Libias Boloma (CCAP Harare – Zimbabwe), ds Timoteo Fabiao (IRM Mphatso Sinode – Mosambiek), ds Vasco Kachipapa (CCAP Nkhoma – Malawi) en dr Gustav Claassen (NGK – SA). In die middel: dr Gideon van der Watt (Vennote in Getuienis, NGK Vrystaat SA), ds Jonah Lagat (RCEA – Kenia), dr William Zulu (RCZ -Zambië), ds Gabriel Morata (IRM Sinode Novo – Mosambiek) en oudl Kgosi Tlhowe (DRCB – Botswana). Agter: dr Andries Hoffman (NGKA – SA), ds Jaos Herbath  (IRM – Tumbini Sinode Mosambiek), ds   Kovilan Moodley (RCA  – SA), me Charmaine Stoffberg (CLF), prof Jurgens Hendriks (NetACT) en dr Kobus Odendaal (Getuienisaksie NGK en VGKSA Wes-Kaap). 

 

Gereformeerde Familie Forum – ‘n Forum van Kerke met ‘n historiese verbintenis met die NG Kerk.

Die Gereformeerde Familie Forum is in 2015 gestig toe die Algemene Sekretarisse van Suider-Afrikaanse kerke met ‘n historiese verbintenis met die NG Kerk om jaarliks te vergader en hul historiese bande en gedeelde Gereformeerde en missionale identiteit te vier. Tydens hierdie vergaderings bespreek hulle hul gesamentlike roeping in hul plaaslike konteks, luister na mekaar se stories en bid vir mekaar.

Notules

Reformed-family-forum-minutes-2016