IRM (Igreja Reformada em Mocambique)

‘n IRM Mphatso Sinodesitting 

 

Klik hieronder en lees

Die IRM (Igreja Reformada emMoçambique), ons susterskerk in Mosambiek, bestaan tans uit ongeveer 80 000 lidmate, 62 gemeentes en 55 predikante. Die drie sinodes Tumbine, Mphatso en Novo vorm saam een Algemene Sinode. Getuienisaksie is veral betrokke by Mphatso Sinode in die Tête Provinsie en Tumbine Sinode in Noordoos-Mosambiek.

Mphatso Sinode het 31 gemeentes, 5 sendingareas, 8 ringe and 27 predikante.

Getuienisaksie ondersteun ontwikkelende gemeentes deur hul leraars se salarisse te help aanvul en hulle by te staan om hulle gemeentes te begelei na offervaardigheid. Met die Leraarsfonds ondersteun die KGA bestaande en nuwe diensgeleenthede in die kerk in Mosambiek wat tekorte ervaar.  Dit strek van direkte hulp aan die kerk vir hul projekte tot die vergoeding van gestuurde personeel.

 Impak op gemeentes en kerkgroei

Vele gemeentes kan nog nie hulle leraars bekostig nie, en die ondersteuning help hulle om hulle gemeentes op te bou. Die Leraarsfonds het in die verlede gehelp dat projekte kon voortgaan ondanks die tekorte wat uit ander bronne ervaar is.

Daar is tans ’n ekonomiese groeipunt in die Tête-provinsie, naby die Cahora Bassa-dam waar die IRM besig is om twee buiteposte (prayer houses) as gemeentes te ontwikkel. Ds Samuel Cassolo is deur die Mphatso-sinode van die IRM aangewys om die buiteposte (wat lank reeds in die omgewing van Chitima en Songo, Noordwes-Mosambiek bestaan) as gemeentes te ontwikkel. Die NG Kerk Worcester-Vallei ondersteun ds Cassolo met hierdie projek.

Ds Cassolo woon in Songo (die konstruksiedorp van die Cahora Bassa-dam) en is ook besig om die gemeente van Songo te ontwikkel. Die goeie nuus is dat hulle ’n stuk grond van die munisipale owerheid ontvang het waarop ‘n pastorie gebou is en daar begin is met die bou van ’n nuwe kerk.

KONTAK

Kobus Odendaal 
021 957 7179
missio@kaapkerk.co.za