KZN Msinga Vennootskap

Msinga Vennootskapsvergadering Pomeroy

Vennootskapsvergadering te Pomeroy

Msinga-brosjure

 

Die Msinga Sending is ‘n sendingaksie van die Msinga-Gemeente (Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika) en die Sinode van Wes-Kaap (Nederduitse Gereformeerde Kerk)

Die Getuienisaksie in die persoon van Eddie Orsmond, neem verantwoordelikheid vir:
1.    Skakeling en samewerking met die NG Kerkfamilie, vennootskapvorming tussen gemeentes en selfstandigheidsontwikkeling van gemeentes in bedieningsgebiede;
2.    Besoeke aan bedieningsgebiede en die vennootskapsbyeenkomste;
3.    Finansiële ondersteuning vir die vergoeding van werkkragte.

 

Vennootskapsontwikkeling is een van die kernfokusse van die KGA, en daarvoor is vir ’n bepaalde tyd ook begroot.

 

Die gemeentes/groepe wat betrokke is, sluit in:

 • Tygerberg Mediese Studente
 • Suidpunt
 • Bredasdorp (VGK en NGK)
 • Ring van Paarl (Drakenstein, Paarlberg en Toringkerk)
 • VGK Zions
 • Kuilsrivier-Suid
 • George (Denneoord en Bergsig)
 • Simondium
 • VGK Sarepta (Kuilsrivier)
 • VGK Gemeente (Msinga)
 • NGK Greyton
 • NGK Ladysmith
 • NGK Weenen

 

Skakelpersone in Msinga:

 
Simon Mnisi: 
Posbus 30
Pomeroy 3020
Tel: 079 329 7657
 
Bonginkosi Sithole: 
Posbus 6
Ladysmith 3370
Tel: 073 097 8809
 
Lourens Schoeman: 
Posbus 6
Ladysmith 3370
Tel: 083 785 6405
lgschoeman@telkomsa.net
 
Samuel Zuma:
Tel: 072 104 3459
samueltzuma@gmail.com
 

Skakelpersone in die Wes-Kaap:

 
Albert Myburgh (Fasiliteerder):
Tel: 028 424 1120
Faks: 028 425 1390
Sel: 082 567 7841
albertm@overbergagri.co.za
 
Eddie Orsmond (GA skakelpersoon):
084 580 3013
021 874 1486 
simon1@paarlmail.co.za