Mosambiek: Ruvuma

RUVUMA is ‘n vennootskap van gemeentes en Christene wat kragte saamspan om die kerk en gelowiges in Noordoos-Mosambiek te ondersteun.

RUVUMA soek voordurend nuwe maniere om gelowiges in Noordoos-Mosambiek te help sodat hulle, as Koningskinders, nie bedelaars sal wees nie, maar vanuit dit waarmee die Here hulle geseën het die lewe in volheid (alle fasette) sal hê, en hul dankbaarheid daarvoor teenoor die Here sal uitleef.

Die KGA werk nou saam met RUVUMA om betrokkenheid van gemeentes te bevorder.

Lees verder by www.ruvuma.org