Sport en Spel

 

FB 2

Ben Marais besig met sokkerafrigting terwyl hy Christelike lewensbeginsels aan die kinders leer.

Klik hieronder en lees meer

 

Sport en Spel-bediening word tans in meer as 170 lande ter wêreld gebruik. Die fokus is om gemeentes te bemagtig om:

  • nuwe hoop binne hulle plaaslike gemeente te gee,
  • kreatief om te gaan met getuienis-lewering,
  • die kerk-losses in die gemeenskap te bereik,
  • die jong generasie in hulle leefwêreld met sport en spel te bedien,
  • agente van verandering in hulle gemeenskappe te wees.

Sport, soos sokker en krieket, is alreeds vanaf die 19de eeu gebruik om die evangelie aan die mense van Afrika te bring.  Sodoende is kontak maklik met vreemdes gemaak, verhoudinge gebou en die Evangelie oorgedra.

Die Getuienisaksie befonds Ben Marais en Joseph Jacobs, om gemeentes hierin te begelei. Joseph (VGK- lidmaat) was die COO van The Ultimate Goal (TUG) en Ben het die NGK-familie binne TUG verteenwoordig as sport en spel-bedieningsleraar.

Hulle werk binne die Wes- en Suid-Kaapse sinodale gebied en bedien die hele NG Kerk-familie.

 

Hoe bevoordeel Sport-en Spel-bediening jou gemeente?

Ons help gemeentes met FEDA:

  • Fellowship – maak maklik kontak met ander in die gemeenskap, en bou beter verhoudinge met bestaande lidmate;
  • Evangelism – ontwikkel effektiewe uitreik-strategieë binne julle konteks (fokus op die kerk-losse en kerklose);
  • Discipleship – praktiese toerusting en opbou van diegene binne en buite die gemeente (bv. weeklikse bymekaarkom geleenthede);
  • Assimilation – betrek diegene wat buite die gemeente staan en skep vir hulle ’n tuiste binne die gemeenskap van gelowiges.

 

KONTAK

Ben Marais of Joseph Jacobs
083 564 1225
bmarais@ambassadorsfootball.org